Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2017. godinu za Općinu Lanišće

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijska izvješća za 2016. godinu za Općinu Lanišće

Financijska izvješća za 2016. godinu

Bilješke uz financijska izvješća

Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Lanišće od 01.01. do 31.12.2015. godine

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, prema primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj po promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obvezama

Bilješke uz financijski izvještaj

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

Tablica 4

Izvješća Općine Lanišće od 01.01. do 31.12.2014. godine

Financijska izvješća 1.-12. 2014. godine

Bilješke uz financijska izvješća

2014 Tablice uz obvezne Biljeske

Obrazac UDJ