Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2016. godinu za Općinu Lanišće

Financijska izvješća za 2016. godinu

Bilješke uz financijska izvješća

Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Lanišće od 01.01. do 31.12.2015. godine

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, prema primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj po promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Izvještaj o obvezama

Bilješke uz financijski izvještaj

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

Tablica 4

Izvješća Općine Lanišće od 01.01. do 31.12.2014. godine

Financijska izvješća 1.-12. 2014. godine

Bilješke uz financijska izvješća

2014 Tablice uz obvezne Biljeske

Obrazac UDJ