NAZIV PROJEKTA: Izrada Strategije razvoja Općine Lanišće 2017. – 2020. godine

KRATAK OPIS PROJEKTA: Strategijom razvoja Općine Lanišće do 2020. godine utvrdit će se sadašnjestanje prirodnih, gospodarskih i društvenih razvojnih potencijala, problema i ograničenja, definirat će se vizija razvoja, temeljni strateški ciljevi, prioriteti i pripadajuće im mjere, koje su u funkciji ostvarenja Strategije u programskom razdoblju. Navedena Strategija biti će ključni dokument u kreiranju aktivnosti vezanih za društveni, socijalni i gospodarski razvoj općine Lanišće, a s ciljem povećanja razine kvalitete života i poslovnih mogućnosti svih dionika.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA: Cilj projekta je definirati prvi strateški razvojni dokument za Općinu Lanišće kako bi i jedinica lokalne samouprave i stanovnici dobili osnovu za prijavu projekata na buduće regionalne, nacionalne i europske fondove.

Rezultat projekta je izrađeni dokument Strategije razvoja Općine Lanišće  2017. – 2020. godine

FINANCIJSKA POTPORA EU iznosi 85% iznosa, a POTPORA RH 15% ukupnog iznosa dobivenih sredstava.

Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Lanišće od 2017. do 2020. godine.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LANIŠĆE OD 2017. DO 2020.

                                                                                                                       

En la web de sinuosas intenciones, que han comercializado pastillas de producción china sin ningún estándar de calidad, adhiriendo sustancias nocivas para la salud y en algunos casos no tienen por lo menos una muestra del componente. Los cialis generico en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los mercados occidentales y son dirigidos a la venta inmediatamente. La diferencia de precio solo se debe a la gran inversión de la industria farmacéutica se mantienen prácticamente iguales en toda España, por lo que se puede estar expuesto a algunas distribuidoras con productos que generen algunos efectos secundarios, por!