Proračun

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1_ SIJEČNJA DO 30_ LIPNJA 2018

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA 2017. GODINU

Izvrešenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Polugodišnje izvješće

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2017. godinu te projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Obrazloženje  Plana proračuna Općine Lanišće za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lanišće za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

Program javnih potreba u kulturi i športu za 2017. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu

Odluka o privremenom financiranju O. L. za razdoblje od 1.1. – 30.6.2017

Odluka o privremenom financiranju  O. L. za razdoblje od 1.1. - 31.3. 2017. - povjerenik

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune programa ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture - 1

I.  Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 1

I. Izmjene i dopune programa u predškolskom odgoju i obrazovanju - 1

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i sportu - 1

Izvršenje programa gradnje

Izvršenje programa održavanja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

Proračun Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lanišće za 2015. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće 20 2015. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2015. godinu (prvo polugodište)

Proračun Općine Lanišće za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Lanišće za 2014. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2014. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2013. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2013. godinu

Ostvarenje proračuna Općine Lanišće za 2012. godinu