Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu

Objava Nacrta Proračuna za 2020. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i
85/15), Općina Lanišće objavljuje Nacrt proračuna za 2020. godinu u svrhu savjetovanja s
javnošću.
Proračun Općine Lanišće je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju
rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), a predlaže ga
načelnik Općine Lanišće, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do
konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.
Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj,
odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i
transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2020. godinu, podaci su prikazani na razini
osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, i to iz razloga stupanja
na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve
udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv
za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Lanišće za 2020. godinu.
Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje
podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu opcina.lanisce@pu.t-com.hr, ili putem
pošte na adresu Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet. Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni
prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Lanišće. Savjetovanje ostaje
otvorenim do 10. prosinca 2019. godine. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i
razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web
stranici Općine Lanišće.

Proračun Općine Lanišće za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu“

Plan nabave i Registar ugovora za Općinu Lanišće za 2020. godinu.

Objava Nacrta Proračuna za 2019. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću

I. Izmjene i dopune Programa ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture - PDF

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu

I. Izmjene i dopune Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Lanišće za 2018. godinu

Obrazloženje  I. Izmjena i dopuna plana proračuna Općine Lanišće za 2018. godinu-pdf

Program ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program javnih potreba u kulturi i sportu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Program javnih potreba u obrazovanju

Plan proračuna Općine Lanišće za 2019. godinu te projekcije plana za 2020. i 2021. godinu - pdf

Obrazloženje  Plana proračuna Općine Lanišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lanišće za 2019. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1_ SIJEČNJA DO 30_ LIPNJA 2018

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA 2017. GODINU

Izvrešenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Polugodišnje izvješće

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2017. godinu te projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Obrazloženje  Plana proračuna Općine Lanišće za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lanišće za 2017. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

Program javnih potreba u kulturi i športu za 2017. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu

Odluka o privremenom financiranju O. L. za razdoblje od 1.1. – 30.6.2017

Odluka o privremenom financiranju  O. L. za razdoblje od 1.1. - 31.3. 2017. - povjerenik

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune programa ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture - 1

I.  Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 1

I. Izmjene i dopune programa u predškolskom odgoju i obrazovanju - 1

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i sportu - 1

Izvršenje programa gradnje

Izvršenje programa održavanja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

Proračun Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lanišće za 2015. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće 20 2015. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2015. godinu (prvo polugodište)

Proračun Općine Lanišće za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Lanišće za 2014. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2014. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2013. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2013. godinu

Ostvarenje proračuna Općine Lanišće za 2012. godinu

En la web de sinuosas intenciones, que han comercializado pastillas de producción china sin ningún estándar de calidad, adhiriendo sustancias nocivas para la salud y en algunos casos no tienen por lo menos una muestra del componente. Los cialis generico en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los mercados occidentales y son dirigidos a la venta inmediatamente. La diferencia de precio solo se debe a la gran inversión de la industria farmacéutica se mantienen prácticamente iguales en toda España, por lo que se puede estar expuesto a algunas distribuidoras con productos que generen algunos efectos secundarios, por!