Proračun

Odluka o privremenom financiranju  O. L. za razdoblje od 1.1. - 31.3. 2017. - povjerenik

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune programa ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture - 1

I.  Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 1

I. Izmjene i dopune programa u predškolskom odgoju i obrazovanju - 1

I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i sportu - 1

Izvršenje programa gradnje

Izvršenje programa održavanja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

Proračun Općine Lanišće za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lanišće za 2015. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće 20 2015. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2015. godinu (prvo polugodište)

Proračun Općine Lanišće za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Lanišće za 2014. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2014. godinu

Izvršenje proračuna Općine Lanišće za 2013. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu

Plan proračuna Općine Lanišće za 2013. godinu

Ostvarenje proračuna Općine Lanišće za 2012. godinu