Financiranje političkih stranaka

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA ZA 2018.

NEVEN MIKAC

NATAŠA MEDICA

ALEN CESAR

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.

Kandidacijska lista grupe birača – Neven Mikac - G-FIN-IZVJ

OBRAZAC IZ-D

FINANCIJSKI PLAN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.

PROGRAM RADA OD 20.6.-31.12.2017.

PROGRAM RADA ZA 2018.

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2017.-2021.

Kandidacijska lista grupe birača – Nataša Medica - G-FIN-IZVJ

OBRAZAC IZ-D

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 20.6. - 31.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2018.

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 20.6.-31.12.2017.

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2018

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2017. - 2021.

Kandidacijska lista grupe birača – Alen Cesar - G-FIN-IZVJ

OBRAZAC IZ-D

FIN. PLAN ZA RAZDOBLJE OD 20.6.2017. DO 31.12.2017.

FIN. PLAN ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018 - 31.12.2018.

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 20.6. 31.12.2017.

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2018.

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2017. - 2021.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. do 19.04.2017.

Lista grupe birača Čendak Aleksandar - G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. do 26.02.2017.

Lista grupe birača Dino Sušanj - G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Lista grupe birača Dino Sušanj - G-FIN-IZVJ
Lista grupe birača Čendak Aleksandar - G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Lista grupe birača Dino Sušanj - G-FIN-IZVJ
Lista grupe birača Čendak Aleksandar - G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Lista grupe birača Dino Sušanj - G-FIN-IZVJ
Lista grupe birača Čendak Aleksandar - G-FIN-IZVJ

Izvješće o primljenim donacijama

Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - IZJAVA od 11.06.2016.
Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - Obrazac IZ-D od 11.06.2016.

Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - IZJAVA od 11.06.2016.
Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - Obrazac IZ-D od 11.06.2016.

Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - IZJAVA od 09.06.2015.
Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - Obrazac IZ-D od 09.06.2015.

Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - IZJAVA od 09.06.2015.
Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - Obrazac IZ-D od 09.06.2015.

Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - IZJAVA
Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - Obrazac IZ-D

Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće - IZJAVA
Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće - Obrazac IZ-D

Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće - IZJAVA
Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće - Obrazac IZ-D

Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - IZJAVA
Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće - Obrazac IZ-D