Interreg SLO-HR: Međunarodni projekt "Kaštelir"

Poziv na dizajn promotivnih suvenira u sklopu projekta KASTELIR

https://izola.si/razpisi-in-objave/poziv-za-oblikovanje-promocijskih-vzorcnih-suvenirjev-v-okviru-projekta-kastelir/

PARTNERI PROJEKTA KAŠTELIR

Vodeći partner:
- Općina Komen, Slovenija
Projektni partneri:
- Općina Izola, Slovenija
- Sveučilište u Mariboru (UM) - Prirodoslovno-matematički fakultet te
Filozofski fakultet, Maribor, Slovenija
- IRRIS - Institut za istraživanja, razvoj i strategije društva,
kulture i okoliša, Kopar, Slovenija
- Javni zavod Komenski Kras, Štanjel, Slovenija
- Istarska županija, Hrvatska
- Grad Mali Lošinj, Hrvatska
- Općina Lanišće, Hrvatska
- Javna ustanova „Park prirode Učka", Hrvatska
Pridruženi partneri (svi iz Slovenije):
- Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, Ljubljana
- Pokrajinski muzej Kopar
- Javni zavod Park Škocjanske jame
- Turističko ugostiteljska komora Slovenije, Ljubljana
- Gradska općina Kopar
- Općina Ilirska Bistrica
- Općina Hrpelje - Kozina
- Općina Divača
- Općina Pivka
- Zavod Krasen Kras, Gorjasko

• PRIORITETNA OS PROGRAMA: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih
i kulturnih resursa
• SPECIFIČNI CILJ PROGRAMSKOG PRIORITETA: Aktivna zaštita baštine
održivim turizmom
TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci od 1.10.2018.
VRIJEDNOST PROJEKTa: 1.416.321,03 EUR

U okviru projekta

„Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj - od Krasa do Kvarnera ( preko Brkina, Ćićarije i Istre)“ – akronim KAŠTELIR

Dana 07. studenog 2018., u mjestu Štanjel održan je 1 DAN KAŠTELIRA

Prijepodnevne aktivnosti posvećene su 1. sastanku projektnih partnera, a u popodnevnim satima široj javnosti predstavili su se svi partneri, te sa stručnog i znanstvenog aspekta. Uslijedilo je zatim potpisivanje „Pisma namjere za osnivanje prekograničnog konzorcija za Kaštelire – Gradine“, koji će također biti jedan od rezultata projekta.

Pismo namjere potpisali su projektni i pridruženi partneri, trinaest Slovenskih Općina i jedna iz Hrvatske – iz šireg Primorskog područja, Istre i Kvarnera , te 22 druge institucije, što ukupno broji više od 50 potpisnika.

Ovom iznimnom događaju odazvali su se: Marko Bandelli, ministar nadležan za razvoj, strateške projekte i koheziju, drugi predstavnici Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj europske kohezijske politike i predstavnici Organa upravljanja, Interreg Slovenija – Hrvatska, predstavnici Ministarstva za kulturu R. Slovenije, Župani iz Slovenije, predstavnici iz Hrvatske, drugi predstavnici Općina, državnih i stručnih institucija, te drugih javnih i privatnih institucija, dakle približno 100 delegacija. Zainteresiranost i Odaziv za potpis Pisma namjere za osnivanje prekograničnog konzorcija je velika, svi zainteresirani potpisnici iskazali su spremnost u sudjelovanju i povezivanju u realizaciji aktualnih sadržaja projekta s područja prirodne i kulturne baštine i sa njima povezane mogućnosti održivog turizma. Sve navedeno predstavlja kvalitetnu podlogu za sam početak projekta.

Na popodnevnome stručnom skupu priznati stručnjaci iz Hrvatske i Slovenije predstavili su područje obuhvata projekta i skupne izazove u realizaciji i implementaciji projekta u cjelini.

Projekt Kaštelir

Astrid Prašnikar

Voditeljica projekta

U okviru projekta
„Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj - od Krasa do Kvarnera
( preko Brkina, Ćićarije i Istre)“ – akronim

KAŠTELIR

Dana 18.12.2018.g.,
u sjedištu Istarske županije u Pazinu održan je operativni sastanak partnera projekta KAŠTELIR „Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj - od Krasa do Kvarnera - (preko Brkina, Ćićarije i Istre)“, sufinanciran iz programa Interreg V-A Slovenija- Hrvatska, kojem su prisustvovali predstavnici partnera: vodeći partner - Općina Komen ( Slovenija), Univerze v Mariboru, Grada Malog Lošinja, JUPP Učka, te Općine Lanišće i predstavnici UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu I.ž. Na sastanku su definirane aktivnosti za naredno razdoblje projekta s naglaskom na pojedine radne pakete s preuzetim aktivnostima partnera.
Glavni cilj projekta KAŠTELIR je aktivno očuvanje baštine gradina – kaštela od Krasa do Kvarnera (preko Brkina, Ćićarije i Istre) koja predstavlja temelj zajedničke povijesti ovog područja i kulturne baštine, te će se vrednovanjem prirodne i kulturne baštine, zaštitom tradicionalnog načina života, korištenjem samoniklih vrsta biljaka, razvijati i održivi prekogranični ruralni turizam, što će omogućiti oživljavanje cijelog prostora. Ovo je prvi projekt u Istarskoj županiji kojim se želi revitalizirati područje Ćićarije.
Ukupan iznos za sve partnere unutar projekta iznosi 1.203.872,84 €, a za Istarsku županiju iznos sufinanciranja je 162.523,87€ sa vlastitim učešćem od 28.680,69€.

En la web de sinuosas intenciones, que han comercializado pastillas de producción china sin ningún estándar de calidad, adhiriendo sustancias nocivas para la salud y en algunos casos no tienen por lo menos una muestra del componente. Los cialis generico en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los mercados occidentales y son dirigidos a la venta inmediatamente. La diferencia de precio solo se debe a la gran inversión de la industria farmacéutica se mantienen prácticamente iguales en toda España, por lo que se puede estar expuesto a algunas distribuidoras con productos que generen algunos efectos secundarios, por!