Položaj, značaj i posebnosti područja općine Lanišće

Općina Lanišće ustrojena je 1992. godine temeljem Zakona o područjima Županija, gradova i općina u RH kao dio bivše Općine Buzet.

Općina Lanišće prostire se u brdsko-planinskom području Ćićarije koja se nalazi na sjeveroistoku Istarskog poluotoka. Granice Ćićarije nisu točno određene, na sjeverozapadu prelaze u područje Krasa (Slovenija), a na jugoistoku je povezana sa planinom Učkom, jugozapadnu granicu čini greben koji je od srednjoistarske zone viši od 200 do 400 metara, a sjeveroistočni planinski lanac sa više vrhova višim od 1000 metara.

Središnji dio opisanog područja Ćićarije zauzima OPĆINA LANIŠĆE.

Općina Lanišće prostire se od planine Žbevnice do Oštrog vrha na površini od 143,13 km² (14.313 ha) i u svom sastavu ima 14 naseljai to: Lanišće, Podgaće, Prapoće, Klenovšćak, Kropinjak, Slum, Trstenik, Rašpor, Račja Vas, Dane, Vodice, Jelovice i Brgudac.

Temeljno obilježje ovog prostora je krš, sa nizom geomorfoloških pojava-kraških polja, dolaca, tornjastih stijena, jama.

Prostor obuhvaća s jedne strane planinski lanac s više vrhova koji prelaze visinu od 1000 m, te visoravan na visini od oko 600 metara koja se pruža između planinskih lanaca i grebena koji čini jugozapadnu granicu.

Za razliku od većine kraških područja, cijeli prostor Ćićarije dobro je opskrbljen vodom.

Od oko 8.000 ha poljoprivrednog zemljišta na području općine na oranice otpada svega 200 ha, a ostatak čine pašnjaci i livade. Pašnjake potpuno obrašćuju pojedine drvenaste vrste, ponegdje je došlo do promjene u flornom sastavu ali još uvijek su dobri za ispašu.

Ratarske su površine ograničene na kraška polja i male ponikve u okolici naselja. Danas se za vlastite obiteljske potrebe obrađuje jedan dio ratarskih površina, a stoka (goveda, ovce, svinje) uzgaja se također uglavnom za vlastite potrebe.

Šume, koje zapremaju oko 6.500 ha u dobrom su stanju. Uglavnom su to niske termofilne šume i šikare hrasta medunca i crnog graba, a u višim, te sjeveru izloženim nižim real money slots djelovima pojedinih obronaka visoke bukove šume. Relativno velike površine zasađene su crnogoričnim vrstama, od kojih je najzastupljenjiji crni bor.

Na cijelom području Općine Lanišće ustanovljeno je lovište "Ćićarija" površine 14.398 ha kojom gospodari lokalno lovačko društvo.

Jedini industrijski objekt na cijelom prostoru je tvornica drvene ambalaže "Ambalaža" u općinskom središtu Lanišće koja upošljava 20-tak radnika.

En la web de sinuosas intenciones, que han comercializado pastillas de producción china sin ningún estándar de calidad, adhiriendo sustancias nocivas para la salud y en algunos casos no tienen por lo menos una muestra del componente. Los cialis generico en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los mercados occidentales y son dirigidos a la venta inmediatamente. La diferencia de precio solo se debe a la gran inversión de la industria farmacéutica se mantienen prácticamente iguales en toda España, por lo que se puede estar expuesto a algunas distribuidoras con productos que generen algunos efectos secundarios, por!
kjøpe cialis online tamoxifen 20 mg kaufen zovirax buy online australia buy propecia australia terbinafine tablets buy uk plavix uk buy buy cephalexin uk atrovent online kaufen seroquel acheter nolvadex nakuur kopen