Arhiva objava na Oglasnoj ploči

Obavijest o provedbi deratizacije na području Općine Lanišće

19.02.2020. više...

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

06.02.2020. više...

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće u 2020. godini

06.02.2020. više...

Odluka o izboru najboljih ponuda po objavljenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće putem prikupljanja pismenih ponuda

05.02.2020. više...

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Lanišće u 2020. godini

16.01.2020. više...

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva-natječaja

16.01.2020. više...

Istra, Akcija sterilizacije mačaka 2020

16.01.2020. više... < Previous 12345678910111213141516171819202122232425 Next >