Arhiva objava na Oglasnoj ploči

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće u 2020. godini

06.02.2020. više...

Odluka o izboru najboljih ponuda po objavljenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće putem prikupljanja pismenih ponuda

05.02.2020. više...

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti na području Općine Lanišće u 2020. godini

16.01.2020. više...

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva-natječaja

16.01.2020. više...

Istra, Akcija sterilizacije mačaka 2020

16.01.2020. više...

Općina Lanišće objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće

10.01.2020. više...

Božićni koncert u Lanišću

17.12.2019. više... < Previous 123456789101112131415161718192021222324252627 Next >