Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača-2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača-2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE SA TROŠKOVNIKOM

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača-2015.

Poziv za dostavu ponude: Sanacija nerazvrstanih cesta (ulica) u naselju Lanišće