Financiranje političkih stranaka

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. do 19.04.2017.
Lista grupe birača Čendak Aleksandar – G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2017. do 26.02.2017.
Lista grupe birača Dino Sušanj – G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
Lista grupe birača Dino Sušanj – G-FIN-IZVJ
Lista grupe birača Čendak Aleksandar – G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Lista grupe birača Dino Sušanj – G-FIN-IZVJ
Lista grupe birača Čendak Aleksandar – G-FIN-IZVJ

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.
Lista grupe birača Dino Sušanj – G-FIN-IZVJ
Lista grupe birača Čendak Aleksandar – G-FIN-IZVJ

Izvješće o primljenim donacijama

Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – IZJAVA od 11.06.2016.
Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – Obrazac IZ-D od 11.06.2016.

Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – IZJAVA od 11.06.2016.
Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – Obrazac IZ-D od 11.06.2016.

Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – IZJAVA od 09.06.2015.
Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – Obrazac IZ-D od 09.06.2015.

Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – IZJAVA od 09.06.2015.
Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – Obrazac IZ-D od 09.06.2015.

Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – IZJAVA
Aleksandar Čendak, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – Obrazac IZ-D

Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće – IZJAVA
Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće – Obrazac IZ-D

Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće – IZJAVA
Neven Mikac, Nositelj Nezavisne liste u Općini Lanišće – Obrazac IZ-D

Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – IZJAVA
Dino Sušanj, Vijećnik Općinskog vijeća Općine Lanišće – Obrazac IZ-D