Javna nabava

Javna nabava 2016. godina

 • Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu
 • Kalendar javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Lanišće za 2016. godinu

Javna nabava 2014. godina

 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na Pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Lanišće
 • Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Lanišće

Javna nabava 2012. godina

 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Lanišće
 • Odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Lanišće

Planovi nabave

 • I. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
 • Plan nabave za 2015. godinu
 • Odluka o Planu nabave Općine Lanišće u proračunskoj 2014. godini
 • Plan nabave i Izmjene i dopune Plana nabave Općine Lanišće za 2013. godinu
 • Odluka o donošenju plana nabave za 2012. godinu

Pravilnik o Provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Članak 5.C Zakona o javnoj nabavi – zabrana sklapanja ugovora

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Objave u Narodnim novinama

Objave natječaja Općine Lanišće  u Narodnim novinama možete pogledati na web stranicama Elektroničkog oglasnika JN RH .