Manifestacije u 2014. godini

Datum

Manifestacija

04.2014. Uskršnji koncert u Lanišću
24.05.2014. Zarozgajmo na Ćićariji
31.05.2014. Sv. Kancijan Lanišće
29.06.2014. Petrova – Prapoće
26.07.2014. Sv. Ana – samanj Podgaće
04.09.2014. Otvorena Granica (Otprta meja) Vodice-Golac
07.10.2014. Bela Nedjelja – Brest, Brgudac
12.10.2014. Samanj u Jelovicama
27.12.2014. Božićni koncert u Lanišću